NHG Forum

Overige initiatieven om samenwerking te stimuleren

Gepubliceerd
10 december 2001

Het ministerie van VWS heeft een Stuurgroep ‘Tussen de Lijnen’ ingesteld. Deze moet ervoor zorgen dat de GGZ waar mogelijk in de eerste lijn, en waar nodig in de tweede lijn plaatsvindt. Dan zal dus de GGZ in de eerste lijn moeten worden versterkt. Er is daartoe een ‘Steunpunt Tussen de Lijnen’ opgericht waarin het Trimbos-instituut en het Nivel zitting hebben. In de Stuurgroep zelf hebben alle betrokken koepelorganisaties vertegenwoordigers (bijvoorbeeld de LHV, GGZ Nederland en de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, maar ook subsidiegevers). Via de stuurgroep loopt een tweetal projecten, te weten het Consultatieproject en het Project Korte Lijnen. Het Consultatieproject is gericht op de deskundigheidsbevordering binnen de eerste lijn. De bedoeling is dat huisartsen en maatschappelijk werkers terecht kunnen bij psychiaters en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen om hen te consulteren over bijvoorbeeld behandelingsmethoden en medicatie. Het project Korte Lijnen heeft tot doel de samenwerking binnen de eerste lijn te verbeteren. Binnen het project worden protocollen ontwikkeld en diverse ondersteuningsactiviteiten ontplooid.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen