Nieuws

Palliatieve zorg 2

Gepubliceerd
5 oktober 2011

Met veel interesse hebben wij het artikel gelezen van Schweitzer et al.1 De conclusie dat de huisarts bij slechts 25% van de palliatieve patiënten een overdracht had geschreven, kunnen wij onderschrijven. In een onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van de database van de Huisartsenpost Groningen vonden wij een ‘overdrachtspercentage’ van 20%. Dit onderzoek is op 28 juni jongstleden gepubliceerd in Family Practice onder de titel ‘Transfer of information on palliative home care during the out-of-hours period2 en was al eerder digitaal beschikbaar. Het onderzoek van Schweitzer et al. is dus niet het eerste onderzoek dat rond dit thema is uitgevoerd. Uit ons onderzoek bleek tevens dat slechts bij de helft van de overdrachten een anticiperend beleid was beschreven. Verder vonden alle huisartsen die in het kader van het Groningse onderzoek werden geïnterviewd de continuïteit van zorg voor palliatieve patiënten belangrijk. Dertien van de negentien geïnterviewde huisartsen vertelden dat ze hun mobiele nummer aan de patiënt gaven en daardoor een overdracht minder relevant vonden. Sommigen betwijfelden of een overdracht relevant was voor de kwaliteit van de zorg. Een andere vraag uit ons onderzoek was of het systeem van overdragen (elektronisch, per fax) van invloed is op het aantal overdrachten; dit bleek niet het geval. Inmiddels hebben wij een elektronisch overdrachtssysteem op de doktersdienst ingevoerd, waarbij de huisarts kan invullen hoe de bereikbaarheid per casus is geregeld. De evaluatie hiervan wordt op dit moment voorbereid. Wij zijn blij dat de palliatieve zorg buiten kantooruren steeds meer aandacht krijgt. Jan-Hendrik van der Goot, Marinka Hamstra, Irene van Kampen, Klaas van der Meer, Janny Dekker, Truuske de Bock, Karel Schuit

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen