Nieuws

Patiënt met hartfalen beter af met gezamenlijke zorg

Gepubliceerd
10 april 2005

Onderzoekers in Canada lieten zien dat na een opname wegens hartfalen de gecombineerde zorg door huisarts en specialist de hoogste overleving na 1 jaar oplevert. De andere groepen werden niet of alleen door de huisarts gecontroleerd. Het betrof hier een retrospectief cohortonderzoek met gegevens uit bestanden van gezondheidszorginstanties. Van 3136 patiënten die na een eerste episode van hartfalen ontslagen waren uit een ziekenhuis, werden gegevens verzameld in het daaropvolgende jaar. De onderzochte uitkomsten waren het gebruik van zorgvoorzieningen (bezoek aan de huisarts of specialist, eerste hulp, ziekenhuisopname) en overleving tot 1 jaar na opname. In de groep die alleen door de huisarts gecontroleerd werd, was de mortaliteit 28% en in de gecombineerde-zorggroep was dat 17%. In de groep die geen zorg kreeg, was de mortaliteit 37%. Deze getallen waren gecorrigeerd voor aanwezige comorbiditeit. Wel werden de patiënten in de gecombineerde groep vaker gezien, zowel op afgesproken tijdstippen als acuut op de eerste hulp. Ook werden er meer patiënten in deze groep opgenomen. Resultaten van retrospectief onderzoek moeten altijd met de nodige argwaan bekeken worden vanwege mogelijke vertekeningen door selectie van gegevens. Eerder was al wel bekend dat ACE-remmers, ß-blokkers en spironolacton in de eerste lijn te weinig gebruikt worden bij patiënten met hartfalen. Dat gecombineerde zorg tot een betere overleving leidt, is dan wel te verwachten. De vraag blijft dan hoe we daaraan vorm moeten geven nu de overheid steeds meer de onderlinge concurrentie aanwakkert. Weer een aanwijzing dat concurrentie meer kwaad dan goed doet. (RD)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen