Nieuws

Patiënt verwacht bemoeienis leefstijl door huisarts

Gepubliceerd
4 februari 2015
In juni jongstleden. verscheen in H&W het artikel ‘De impasse van het cardiometabool preventieconsult’.1 Hierin vragen de auteurs zich af waarom de implementatie van het PreventieConsult zo lastig is.
Eén van de argumenten is dat bemoeienis met risico en leefstijl niet in de zorg thuishoort, maar primair een individuele keuze en verantwoordelijkheid van patiënten zelf is. In een Amsterdams gezondheidscentrum worstelen de huisartsen met dezelfde kwestie. Het centrum doet mee aan een onderzoek waarbij elk kwartaal ontbrekende medische gegevens betreffende het CVRM-risicoprofiel compleet gemaakt moeten worden. De huisartsen vragen zich af wat patiënten er eigenlijk van vinden als zij worden uitgenodigd voor een preventief onderzoek om het risico op hart- en vaatziekten vast te stellen. Zitten patiënten wel te wachten op zo’n proactieve houding van de huisarts?
Bij 18 patiënten werd een telefonisch interview afgenomen. Deze patiënten hebben een verhoogd cardiovasculair risico, namelijk rokende 50-plussers, maar geen cardiometabole voorgeschiedenis. Er werd gevraagd wat zij ervan vonden als zij door hun huisarts uitgenodigd zouden worden voor zo’n preventief onderzoek. Het merendeel van de patiënten is enthousiast en zou er graag aan deelnemen. Veelgehoorde motivatie is dat patiënten zich bewust zijn van hun verhoogde risico en graag een ‘APK-tje’ zouden willen. Ook het voorkomen van hart- en vaatziekten in familie- of vriendenkring maakt dat patiënten willen meedoen aan het onderzoek. Daarnaast werd gevraagd wat patiënten ervan zouden vinden als de huisarts leefstijladviezen met hen bespreekt. Dat vinden de meeste patiënten geen probleem (‘misschien steek ik er nog wat van op’), hoewel sommigen aangeven niet om adviezen te staan springen. De kosten voor het bloedonderzoek zijn over het algemeen geen belemmerende factor. Ten slotte worden de huisartsen goed beoordeeld. De waardering voor de huisarts blijft gelijk als het preventieve onderzoek aangeboden zou worden. Twee patiënten noemen hier zelfs bij dat zij dit soort initiatieven van de huisarts verwachten.
Uit ons kleine onderzoek concluderen wij dat de impasse van de primaire preventie komt door de houding van de huisarts. De patiënt ziet de bemoeienis graag komen, zélfs de rokende 50-plussers!
Lotte Schöffer, aios huisartsgeneeskunde, Kristel van der Winden-Haalboom, huisarts

Literatuur

  • 1.Hollander M, Stol D, Badenbroek I, Nielen M, De Wit N, Schellevis F. De impasse van het cardiometabool preventieconsult. Huisarts Wet 2014;57:290-1.

Reacties (1)

H.J.C.M. Pleumeekers (niet gecontroleerd) 8 februari 2015

De belangrijkste reden waarom de implementatie van het preventie consult stagneert is het ontbreken van voldoende bewijs omtrent de kosten-effectiviteit van dit consult. Dat jullie vinden dat 18 patiënten het consult positief waarderen is goed om te horen en zal zeker bij deze mensen de implementatie bevorderen. Deze patiënten hadden mogelijk anders geantwoord als zij bij het afnemen van de enquête te horen hadden gekregen dat het nog niet duidelijk is of ze gezonder dan wel langer zullen leven als ze aan het preventie consult meedoen. De conclusie dat de impasse van het preventie consult komt door de huisarts, vind ik positief: gelukkig gaan er nog genoeg huisartsen af op de beschikbare evidence dan op hetgeen patiënten graag willen.

Verder lezen