Nieuws

Patiënten die de deur platlopen

Gepubliceerd
10 september 2008

Huisartsen besteden 80% van hun tijd aan 20% van hun patiënten. Smits et al. gingen na of er effectieve interventies bekend zijn om de groep van frequente bezoekers te beïnvloeden. Bij hun systematische literatuuronderzoek beperkten ze zich tot gerandomiseerde onderzoeken bij volwassen patiënten in de huisartsenpraktijk. Ze vonden vier RCT’s, die nogal verschilden qua patiëntengroep, setting en interventie. Twee ervan lieten geen verschil zien tussen interventie- en controlegroep, in de 2 andere onderzoeken resulteerde de interventie in meer antidepressiva-recepten. Van deze laatste 2 was er 1 onderzoek, onder streng geselecteerde depressiepatiënten, met hoopgevende resultaten: 47 meer depressievrije dagen in het follow-up jaar, een lagere depressiescore en een betere kwaliteit van leven. Helaas ging dit samen met 3 additionele contacten met de gezondheidszorg en aanzienlijk hogere kosten. De teleurstellende conclusie van de review: er is geen bewijs is dat je het gebruik van de gezondheidszorg van frequente huisartsbezoekers kunt beïnvloeden. (HvdW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen