Nieuws

Patiënten ervaren geen veranderingen in het contact met hun huisarts na de financieringswijzigingen

Gepubliceerd
10 oktober 2007

In januari 2006 is – tegelijk met de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet – het financieringssysteem van de huisarts veranderd. De vraag is of patiënten iets van deze wijzigingen hebben gemerkt. Het antwoord lijkt nee. De meeste mensen zijn van mening dat er niets is veranderd in het contact met hun huisarts.

Achtergrond

Sinds 2006 gelden er nieuwe regels van financiering van de huisarts, die zijn vastgelegd in het Vogelaarakkoord. Huisartsen ontvangen nu per ingeschreven patiënt een inschrijftarief en ze worden daarnaast ook per consult en per verrichting betaald. Van de huisartsen wordt meer dan ooit verwacht dat ze behalve als zorgverlener ook denken als ondernemer. Ze worden geacht met de zorgverzekeraars te onderhandelen over welke verrichtingen vergoed worden en tegen welk bedrag. Mogelijke gevolgen van de veranderingen in het financieringssysteem zijn dat huisartsen consulten gaan verkorten of meer verrichtingen gaan uitvoeren. Ook denken sommige critici dat binnen het nieuwe zorgstelsel de zorgverzekeraar op de stoel van de huisarts komt te zitten. Niet de huisarts, maar de zorgverzekeraar zou dan bepalen wie welke zorg ontvangt. De vraag is nu of de veranderingen in het financieringssysteem ook gevolgen hebben voor hoe patiënten het contact met hun huisarts ervaren.

De mening van patiënten

Het NIVEL benaderde ruim 1200 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg en ruim 11.000 leden van het VGZ Verzekerdenpanel met enkele vragen over het contact met hun huisarts sinds de wijziging van het zorgstelsel.

Weinig verandering in contact tussen patiënt en huisarts

Slechts een klein percentage mensen (6% van de 9902 mensen) is van mening dat het contact met hun huisarts is veranderd door de stelselwijziging. De meest genoemde verandering is dat mensen vaker worden geholpen door iemand anders dan de huisarts zelf (bijvoorbeeld door de doktersassistent): 3% vindt dat dit het geval is (figuur). Daarnaast vindt bijna 3% dat het contact met de huisarts zakelijker is geworden of dat de huisarts minder tijd voor hen heeft.

De frequentie van het huisartsbezoek vrijwel gelijk

De vraag of mensen het gevoel hebben dat ze vaker bij hun huisarts moeten (terug)komen door de stelselwijziging beantwoordt 3% (van de 9897 mensen) met ja. Ongeveer 2% zegt dat ze door de stelselwijziging vaker bij de huisarts komen, omdat ze voor elke klacht een aparte afspraak moeten maken. Ongeveer 1% zegt dat hij/zij door de stelselwijziging vaker terug moet komen voor controle en eveneens bijna 1% noemt een andere reden waarom ze vaker bij de huisarts langsgaan.

Tot besluit

Hoewel er veel veranderingen zijn doorgevoerd met de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet – waaronder de verandering van financiering van huisartsen – lijken deze vooralsnog het contact tussen patiënt en huisarts nauwelijks te beïnvloeden. De patiënt merkt er in ieder geval weinig van. Het is wel de vraag of patiënten goed kunnen inschatten of eventuele veranderingen in het contact met hun huisarts worden veroorzaakt door wijzigingen in het zorgstelsel of het financieringssysteem van de huisarts. Een ander onderzoek van het NIVEL waarin het Vogelaarakkoord geëvalueerd wordt, laat echter ook zien dat de zorg weinig is veranderd na de wijziging van het financieringssysteem. Uit dit onderzoek blijkt wel dat de wijze van declareren veranderd is. Kortom, de financieringswijziging lijkt nog weinig invloed te hebben op het contact tussen huisarts en patiënt, maar speelt mogelijk wel een rol bij de manier waarop huisartsen zorg declareren.

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is een project van het NIVEL en bestaat uit ruim 2.800 personen die een afspiegeling van de Nederlandse bevolking vormen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.nivel.nl/consumentenpanel of e-mailen naar consumentenpanel@nivel.nl. Het VGZ Verzekerdenpanel is een samenwerkingsproject van het NIVEL en VGZ en bestaat uit ruim 11.000 personen die bij VGZ verzekerd zijn. Voor meer informatie kunt u e-mailen naar vgzpanel@nivel.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen