Nieuws

Patiënten gebruiken spoedlijn op de juiste wijze

Date
30 januari 2020
Om wachttijd te omzeilen, is het op huisartsenposten mogelijk om bij spoed direct een triagist aan de lijn te krijgen. Professionals klagen vaak over oneigenlijk gebruik van deze mogelijkheid. Recent Deens onderzoek toont aan dat 77% van de patiënten er terecht gebruik van maakt. Naar verwachting komt dit percentage overeen met de Nederlandse situatie vanwege de vergelijkbare ANW-zorg en wachttijden in beide landen.