Nieuws

Patiënten gebruiken spoedlijn op de juiste wijze

Gepubliceerd
30 januari 2020
Om wachttijd te omzeilen, is het op huisartsenposten mogelijk om bij spoed direct een triagist aan de lijn te krijgen. Professionals klagen vaak over oneigenlijk gebruik van deze mogelijkheid. Recent Deens onderzoek toont aan dat 77% van de patiënten er terecht gebruik van maakt. Naar verwachting komt dit percentage overeen met de Nederlandse situatie vanwege de vergelijkbare ANW-zorg en wachttijden in beide landen.
1 reactie

In dit onderzoek werden 146.355 bellers naar Deense huisartsenposten en de medische hulplijn MH-1813 gerandomiseerd voor de mogelijkheid gebruik te maken van een spoedlijn, 71.555 bellers kregen deze mogelijkheid niet. Professionele triagisten beoordeelden drie groepen van in totaal 6554 gerandomiseerde gesprekscontacten met pop-upvragenlijsten op urgentie en medische relevantie: een groep die de spoedlijn kon kiezen en er ook gebruik van maakte, een groep die de spoedlijn kon kiezen maar er geen gebruik van maakte en een groep die geen mogelijkheid kreeg om de spoedlijn te kiezen. De onderzoekers gingen ook na hoe vaak er sprake was van een mogelijk ACS (acuut coronair syndroom) en hoe vaak de ambulance werd ingezet.

Van de patiënten wilde 61% deelnemen aan het onderzoek. De gemiddelde wachttijd aan de telefoon bij de huisartsenposten was 71 seconden en bij MH-1813 153 seconden. Bellers naar MH-1813 maakten 36% vaker gebruik van de spoedlijn. Tussen de groepen werden geen significante verschillen gevonden in ernst van de klachten. Gebruikers van de spoedlijn bleken significant ernstiger ziek te zijn (18,5% versus 4,8%; p < 0,001) en 77% van de telefoontjes werd beoordeeld als terecht. Bij gebruikers van de spoedlijn was er significant vaker een vermoeden van ACS (10,4% versus 3,3%; p < 0,001) en werd vaker een ambulance (p < 0,001) ingezet vergeleken met de controlegroep.

Onze huisartsenpoststructuur lijkt op de Deense. Dat is een reden om aan te nemen dat de conclusie van dit onderzoek ook voor ons geldt, hoewel exacte Nederlandse cijfers ontbreken.   

Literatuur

  • Ebert JF, et al. Do callers to out-of-hours care misuse an option to jump the phone queue? Scand J Prim Health Care 2019;37:207-17.

Reacties (1)

Marten Berghuis 10 februari 2020

Leuk artikel. De huisartsenpoststructuur lijkt dan wellicht op de onze (voor hoe lang nog?) maar is de bekostiging van de huisartsenzorg ook vergelijkbaar? Mijns inziens dient ook dat gegeven meegenomen te worden om een extrapolatie naar ons systeem te kunnen maken. Immers, bekostiging prikkelt gedrag ook van zorgconsumenten. 

Verder lezen