Nieuws

Patiënten kunnen zelf bijdragen aan goede verslaglegging

Gepubliceerd
10 augustus 2003

De accuratesse van de verslaglegging in het elektronisch medisch dossier (EMD) kan toenemen door patiënten inzage te geven en eventuele fouten en omissies te melden. We weten allemaal dat de medische dossiers van onze patiënten niet compleet zijn en mogelijk zelfs fouten bevatten. Wie kunnen we nu beter vragen om dit te controleren dan de hoofdpersoon van het dossier: de patiënt zelf. In een Engelse huisartsenpraktijk is een klein kwalitatief onderzoek verricht om de mening van patiënten over hun medisch dossier te belichten, met name wat betreft de accuratesse en hun mate van instemming met de aantekeningen van de huisarts. Patiënten vertrouwden hun huisarts als beheerder van hun dossier. Patiënten waren te optimistisch over wat allemaal mogelijk zou zijn met de computer. Ze vonden inzage van hun gegevens positief. Inzage leidde tot opsporing van belangrijke omissies in het EMD. We moeten er misschien maar rekening mee houden dat het recht op inzage nog wel eens een plicht tot inzage wordt. (RD) Noot 1

Voetnoten

  • Noot 1.

    Ward L, Innes M. Electronic medical summaries in general practice – considering the patient's contribution. Br J Gen Pract 2003;53:293-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen