Nieuws

Patiëntenwensen

Gepubliceerd
10 juni 2002

Ook elders worden visies op de huisartsgeneeskunde geformuleerd en patiënten gevraagd wat ze van een huisarts verwachten. Veel van die wensen lijken universeel. Patiënten in Colorado discussieerden in tien focusgroepen over hun verwachtingen. De auteurs van het artikel wonnen de prijs voor de beste voordracht van de North American Primary Care Research Group Meeting in 2001. Huisartsen moeten volgens patiënten medisch ‘goed’ zijn en de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied kennen, maar ze moeten zich ook bekommeren om de context van de patiënt, om diens culturele achtergrond en om zijn behoefte aan informatie. Huisartsen moeten compassie hebben en naar de hele persoon kijken in plaats van alleen naar de gepresenteerde klacht. Patiënten wilden zoveel mogelijk dezelfde dokter omdat die hen dan beter kent en de continuïteit beter gewaarborgd is. Vertrouwen in de dokter is vooral voor patiënten met een chronische aandoening belangrijk. Huisartsen zouden volgens de deelnemers ook een rol in de gemeenschap moeten spelen en niet alleen op individueel niveau voor hun patiënten moeten opkomen. De auteurs benadrukken het belang van dit patiëntenperspectief bij hervormingen in de eerstelijnszorg. Dat geldt in Colorado, maar vast ook in Nederland. (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen