Nieuws

Patienttevredenheid over opiaten bij gewrichtsklachten

Gepubliceerd
6 april 2018
Klachten over het bewegingsapparaat gaan vaak gepaard met pijn. Deze pijn is niet altijd eenvoudig met medicijnen te behandelen. Dit onderzoek laat zien dat patiënten tevredener zijn over de behandeling als zij opiaten krijgen. Er kunnen echter vraagtekens worden geplaatst bij deze resultaten.
0 reacties

Sites et al. deden onderzoek naar de patiënttevredenheid bij opiaat- en niet-opiaatgebruikers binnen een Amerikaanse populatie met gewrichtsklachten. Aangezien in Amerikaanse vergoedingssystemen patiënttevredenheid steeds vaker een rol speelt, keken zij of deze tevredenheid afhankelijk was van het gebruik van opiaten. Hiertoe vergeleken ze 2564 opiaatgebruikers met 16046 niet-gebruikers met gewrichtsklachten. Zij maakten daarbij ook onderscheid tussen matig opiaatgebruik (5 tot 9 prescripties in twee jaar) en veel opiaatgebruik(> 10 prescripties in twee jaar).

Hun belangrijkste conclusie was dat de patiënttevredenheid toenam bij matig opiaatgebruik ten opzichte van geen gebruik van opiaten, OR 1,32 (95%-BI 1,18 tot 1,49). Matig gebruik gaf ook wat meer tevredenheid – OR 1,55 (95%-BI 1,29 tot 1,86) – dan veel gebruik, OR 1,43 (95%-BI 1,20 tot 1,70) vergeleken met niet-opiaatgebruiker.

De auteurs stellen zelf vragen bij de resultaten. Ten eerste omdat er in dit onderzoek werd gecontroleerd voor pijn en het leek niet zo te zijn dat patiënten met meer pijn vaker opiaten kregen of dat hun pijn beter onder controle was. Ten tweede omdat de opiaatgebruikers en niet-opiaatgebruikers nogal verschilden wat betreft comorbiditeit en ervaren gezondheid. Zij adviseren meer onderzoek op dit terrein.

De NHG-Standaarden over het bewegingsapparaat raden de huisarts aan terughoudend te zijn met opiaten. Voordat patiënttevredenheid een factor wordt in het voorschrijven van opioïden moet deze relatie beter worden onderzocht.

Lees hier meer

 

 

Literatuur

  • Sites B, et al. Prescription opioid use and satisfaction with care among adults with musculoskeletal conditions. Ann Fam Med 2018;16:6-13.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen