NHG Forum

‘Persoonsgerichte classificatie’

Gepubliceerd
7 mei 2019
In deze rubriek portretteren we huisartsen die iets bijzonders doen. Simone Postma onderzoekt hoe huisartsen meer uit hun spreekuur kunnen halen met structureel meer aandacht voor het functioneren en de context van de patiënt. Op de NHG-Wetenschapsdag over dit onderwerp presenteert zij haar onderzoek en geeft zij een workshop.
0 reacties

Simone Postma, huisarts in een apotheekhoudende duopraktijk in Lith (gemeente Oss), wetenschappelijk onderzoeker Eerstelijns geneeskunde Radboudumc Nijmegen en lid van het WONCA International Classification Comitee (WICC), is genomineerd voor de NHG-Wetenschapsprijs met een artikel over haar onderzoek.

Waarom zou je classificeren?

‘Als huisarts weet je: context is alles. Dus hoe kunnen we als huisartsen meer zicht krijgen op het functioneren en de context van de patiënt en daadwerkelijk persoonsgerichter werken? Dat is het uitgangspunt van de wetenschapsdag en ook van mijn promotietraject bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) van de WHO biedt een prachtig raamwerk om het gezondheidsgerelateerde functioneren van mensen te omschrijven en vast te leggen, maar is te omvangrijk voor de dagelijkse huisartsenpraktijk. We hebben speciaal voor de huisartsenpraktijk een ICF-set en instrument ontwikkeld. Daarmee onderzoeken we nu bij patiënten met multimorbiditeit, of het gebruik van dit instrument het gesprek tussen huisarts en patiënt persoonsgerichter kan maken. We weten uit onderzoek dat mensen met chronische ziekten minder goed functioneren; we willen dat huisartsen met ons instrument structureel meer aandacht hebben voor persoonlijke context en functioneren van hun patiënten. We hebben een vragenlijst ontwikkeld samen met patiënten en die gevalideerd met maar liefst 600 patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld. Nu onderzoeken we de toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk. Daarna onderzoeken we welk effect het gebruik van de vragenlijst heeft op het functioneren zelf en andere gezondheidsuitkomsten. Wij denken dat de nieuwe vragenlijst gaat zorgen voor persoonsgerichter werken door huisartsen.’

Reason for Encounter vangt de ware context van de patiënt

Wat wil je bereiken met je onderzoek?

‘Een consortium van WONCA World, WONCA Europe, Radboudumc, NHG en andere deelnemende landen ontwikkelt een nieuwe versie van de ICPC, ICPC-3, de internationaal geaccepteerde standaard voor huisartsen.

Bijzonder aan de ICPC is de Reason for Encounter, RfE, waarmee je de ware context van de patiënt vangt: achter de RfE schuilen alle cognities, emoties en verwachtingen. Waarmee komt de patiënt nu naar me toe; wat is de hulpvraag? Het consortium wil daarnaast nu ook andere aspecten van functioneren en context in de ICPC-3 verwerken en kijken of er een link kan worden gemaakt met de ICF. Het zou fantastisch zijn als ze onderdelen uit onze ICF-vragenlijst kunnen meenemen in de ICPC-3. Ik ben heel trots dat ik via mijn onderzoek naar de ICF in de huisartsenpraktijk betrokken ben bij de ontwikkeling van de ICPC-3.’

Wat hebben huisartsen aan die classificatie?

‘De ICPC sluit aan bij de behoefte van huisartsen om te kunnen coderen op het niveau van diagnoses, maar ook op het niveau van klachten en symptomen. Als je daarnaast aspecten van functioneren en context kunt vastleggen in het HIS, kun je nog meer recht doen aan het verhaal van de patiënt. Die mogelijkheid biedt de ICPC-3. Veel huisartsen krijgen de kriebels van coderen en registratie. Daarom hebben we onze ICF-vragenlijst zo ontwikkeld dat de patiënt zijn eigen functioneren en context codeert, omdat elke vraag correspondeert met een officiële ICF-code. Zonder extra handelingen en coderingen krijgt de huisarts automatisch al deze belangrijke informatie in het HIS. Met die gegevens kunnen we direct vanuit de huisartsenpraktijk onderzoek doen, maar bovendien kan de huisarts nog beter aansluiten bij de context en de belevingswereld van de patiënt. Zo kunnen we steeds de evidencebased persoonsgerichte geneeskunde blijven verbeteren in onze huisartsenpraktijken.’

NHG-Wetenschapsdag | 21 juni 2019 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen