Nieuws

Persoonsgerichte diabeteszorg leidt niet tot beter zelfmanagement

Date
18 maart 2021
Persoonsgerichte diabeteszorg, gericht op het individu met een hoofdrol voor shared decision making, zou de bereidwilligheid voor zelfmanagement kunnen vergroten. Implementatie van een persoonsgericht consultatiemodel bij diabetes mellitus type 2 (DM 2) liet echter geen duidelijke verbetering zien in patiëntactivatie en klinische uitkomsten.