Nieuws

Podcast: Herziene NHG-Behandelrichtlijn Rosacea – oktober 2020

Date
6 oktober 2020
In oktober verscheen de herziene NHG-Behandelrichtlijn Rosacea, een chronische huidaandoening waarbij de patiënt veel hinder kan ervaren en die lastig te behandelen is. Femke Veldman interviewt huisarts Miranda Kurver, een van de auteurs, over de nieuwe inzichten bij de behandeling van rosacea. In de podcast van oktober is er verder aandacht voor claudicatio intermittens, risicofactoren voor een ernstig beloop bij COVID-19 en de actuele nieuwsberichten.