Nieuws

Podcast: juni 2021

Date
31 mei 2021
Wat hebben 20 jaar huisartsenposten (HAP’s) ons gebracht? De HAP’s zijn goed doortimmerde organisaties en samen met triagisten, chauffeurs en andere medewerkers leveren huisartsen een goede kwaliteit van zorg. De Nederlandse HAP staat model voor andere Europese landen die met problemen kampen die in Nederland al ver achter ons liggen.