Nieuws

Podcast: oktober 2021

Date
5 oktober 2021
Reflecterend testen houdt in dat de laboratoriumspecialist een test niet louter protocollair uitvoert, maar de resultaten interpreteert, van commentaar voorziet en zo nodig aanvullende tests doet. Bij diverse diagnoses kan reflecterend testen zinvol zijn en het beleid van de huisarts adequater maken, stellen Wilhelmine Verboeket-van de Venne en Wytze Oosterhuis in de H&W-podcast van oktober.