Nieuws

Podcast over lachgas, een drug met vele gezichten - november 2020

Date
3 november 2020
Steeds meer jongeren gebruiken lachgas en daarbij kunnen diverse complicaties optreden. Huisartsen zijn niet altijd alert op symptomen die wijzen op gebruik van lachgas en patiënten beginnen er vaak zelf niet over. Wat moeten huisartsen eigenlijk weten over deze drug? In H&W 11 staan hierover maar liefst 2 artikelen. Femke Veldman sprak met huisarts Eva Hendriks over neurologische klachten door vitamine B12-tekort en met huisarts-in-opleiding Rani Punwasi over andere complicaties bij lachgasgebruik, zoals bevriezingsletsel of hypoxie.

In de podcast van november is er verder aandacht voor de vernieuwde NHG-Standaard Pelvic inflammatory disease, niet-zinvolle vitaminebepalingen, het integraal zorgmodel SamenOud en de actuele nieuwsberichten.