Nieuws

Poging kloof tussen wetenschap en praktijk in de palliatieve zorg te dichten

Gepubliceerd
10 november 2008

Dit boek bestaat uit een brede selectie van recent gepubliceerde wetenschappelijke artikelen over palliatieve zorg. De auteurs zijn verbonden aan Vlaamse en Nederlandse onderzoekscentra, de artikelen zijn alle verschenen in buitenlandse tijdschriften. Het boek is gericht op een lezerspubliek van professionele zorgverleners en vrijwilligers (dus niet-professionals) en heeft tot doel uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek beter toegankelijk te maken voor de praktijk. Hiertoe zijn de artikelen vertaald in het Nederlands en ontdaan van vakjargon en ingewikkelde tabellen. Op deze manier wil de redactie de kloof overbruggen tussen onderzoek en praktijk. Het boek is ingedeeld in vijf thema’s: Problemen, Behandeling, Medische beslissingen rond het levenseinde, Beleid en plaats van levenseindezorg, en Pasgeborenen en kinderen. De focus in de eerste twee thema’s is gericht op patiënten. Welke problemen leven er bij hen en welke behandeling is daarvoor geschikt? Het derde thema betreft zowel aspecten van euthanasie als van palliatieve sedatie. Daarna volgt een thema over factoren die de plaats van overlijden bepalen, over het euthanasiebeleid in Vlaamse ziekenhuizen en wilsverklaringen. Het laatste thema gaat over ziekte en sterven van pasgeborenen en kinderen, waarbij ondermeer de medische beslissingen rond het levenseinde en de toetsing hiervan aan bod komen. Bijna alle hoofdstukken zijn bondig beschreven. Dit nodigt uit, zelfs in de drukte van alledag, om zo’n hoofdstuk door te nemen. Een ander positief punt: elk hoofdstuk eindigt met samengevatte discussiepunten, al dan niet met conclusies en aanbevelingen. Er zijn echter ook een paar kanttekeningen te maken. Dit boek behandelt sterk uiteenlopende zorgsituaties en problemen. Er zijn aanbevelingen voor de praktiserende professional en voor beleidsmakers. Een aantal hoofdstukken is, door de sterke samenvatting van de tekst, paradoxaal genoeg niet direct te begrijpen. Soms is de tekst te veel vereenvoudigd voor professionals. Een groot aantal hoofdstukken beschrijft (uitkomsten van) onderzoek waar nog geen conclusies aan te verbinden is en waar vervolgonderzoek wordt geadviseerd. Al met al is het dan ook de vraag of de afzonderlijke beroepsgroepen (lees: ook huisartsen) hier iets hebben. De gedachte achter het maken van dit boek is zeker zinvol. De redactie heeft met de keuze voor grote verscheidenheid (onderwerpen, zorgsituaties, doelgroep) echter op erg veel paarden tegelijk gewed. Bernardina Wanrooij

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen