Nieuws

‘Positieve gezondheidszorg’ waardevol als introductie

Gepubliceerd
21 oktober 2018
De positieve psychologie gaat uit van het zoeken naar de kracht van de patiënt, van het opbouwen van toekomstperspectief, en van samen zoeken naar kleine stappen die tot verbetering leiden. Het boek Positieve Gezondheidszorg, oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk is een bijzonder positief geschreven verhaal met talrijke interventies die toepasbaar zijn voor huisarts en poh-ggz.
0 reacties

Samenvatting

De positieve psychologie gaat uit van het zoeken naar de kracht van de patiënt, van het opbouwen van toekomstperspectief, en van samen zoeken naar kleine stappen die tot verbetering leiden. Het boek Positieve Gezondheidszorg, oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk is een bijzonder positief geschreven verhaal met talrijke interventies die toepasbaar zijn voor huisarts en poh-ggz.

Vanuit het in de positieve psychologie gehanteerde axioma dat het praten over problemen de problemen verergert wordt in het boek expliciet afstand genomen van andere psychotherapeutische stromingen. De hier gehanteerde gespreksvoering leidt tot enthousiasmering van de patiënt, maar ook van huisarts, poh-ggz en apotheker,  getuige de in het boek beschreven ervaringen. Na het geven van erkenning voor de klacht van de patiënt volgen oplossingsgerichte vragen. Het boek geeft talrijke voorbeelden. De behandelaar heeft daarmee een effectief arsenaal in handen. Daarbij is het bekend dat de effectiviteit van de bekende psychotherapievormen (bijvoorbeeld mentalization based therapy, cognitieve gedragstherapie en psychodynamische therapie) dicht bij elkaar liggen. Wel is het zo dat de effecten van cognitieve gedragstherapie geleidelijk minder worden. In de gangbare psychotherapie groeit dan ook aandacht voor resilience, veerkracht, in de richting van positieve psychologie.

De ruime ervaring van de auteurs (klinisch psychologe Frederike Bannink en huisarts Pieter Jansen) is nu verwerkt in een degelijk handboek van 272 pagina’s. De methodiek wordt in het boek eenvoudig voorgesteld. Als oplossingsgericht coach, ex-huisarts en docent voor huisartsen en poh’s-ggz is mijn ervaring dat het niet eenvoudig is om deze methodiek vlot te leren en toe te passen. Een boek alleen is niet genoeg, het vergt echt een switch in het denken die alleen met aanvullende training bereikt kan worden. Als introductie in het denken is het boek echter zeer waardevol.

Frederike Bannink en Pieter Jansen. Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk. Amsterdam: Pearson, 2017. ISBN 9789043035637. Prijs: € 32,50.

Waardering: ****

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen