Nieuws

Positieve rol huisarts bij colonoscopie na darmkankerscreening

Gepubliceerd
4 april 2023
Patiënten die bij de screening op darmkanker een positieve Fecal Immunochemical Test (FIT) hebben, kiezen niet allemaal voor colonoscopie. Dat komt onder andere door gebrek aan kennis, lage mate van risicoperceptie en moeite met besluitvorming. De huisarts kan een belangrijke rol spelen in de motivatie van de patiënt om wel colonoscopie te ondergaan. Dat blijkt uit een Nederlands nationaal vragenlijstonderzoek.
0 reacties
Colonoscopie na darmkankerscreening
Niet alle patiënten die bij de screening op darmkanker een positieve FIT hebben, kiezen voor colonoscopie.

In Nederland worden mensen tussen de 55 en 75 jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Na een positieve FIT volgt een uitnodiging voor colonoscopie. Ongeveer 12% van de mensen met een positieve FIT ondergaat echter geen colonscopie. Nederlandse onderzoekers gingen na wat de te beïnvloeden risicofactoren hierbij zijn.

Vragenlijst

In 2019 benaderden zij 4009 willekeurig geselecteerde Nederlanders met een positieve FIT om een vragenlijst in te vullen. Van de 2225 respondenten (56,3%) ondergingen er 730 (33%) geen vervolgonderzoek. Bij ruim de helft van hen was er een contra-indicatie voor colonoscopie. De onderzoekers vergeleken de andere helft – de groep zonder contra-indicatie die geen colonoscopie onderging – met de groep die wel een colonoscopie onderging.

Uitkomsten

Uit het onderzoek bleek dat gebrek aan kennis een negatief effect had op de follow-up. Zo hadden mensen een andere uitleg voor de positieve FIT (OR 0,30; 95%-BI 0,21 tot 0,43) of waren zij ervan overtuigd dat ze zelf darmkanker konden herkennen (OR 0,42; 95%-BI 0,27 tot 0,65). Andere overtuigingen die een negatief effect hadden op de follow-up waren moeite met besluitvorming (OR 0,29; 95%-BI 0,18 tot 0,47) en het laag inschatten van de persoonlijke kans op darmkanker (OR 0,45; 95%-BI 0,26 tot 0,76). De gedachte dat de huisarts zou adviseren om colonoscopie te ondergaan, had juist een positief effect op de follow-up (OR 2,84; 95%-BI 2,01 tot 4,02).

Een belangrijke beperking van het onderzoek is dat het responspercentage laag was (33%) bij mensen die geen colonoscopie ondergingen.

Rol van de huisarts

Door de bevinding dat de invloed van de huisarts zo belangrijk is, suggereren de onderzoekers dat het sturen van uitnodigingen en/of reminders door de huisarts de twijfelaars kan helpen toch een colonoscopie te ondergaan na een positieve FIT. Moet de huisarts meer betrokken worden bij het bevolkingsonderzoek naar darmkanker?

Literatuur

  • Bertels LS, et al. Reasons for No Colonoscopy After an Unfavorable Screening Result in Dutch Colorectal Cancer Screening: A Nationwide Questionnaire. Ann Fam Med 2022;20:526-34.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen