Nieuws

Potentieel ongeschikte medicatie en ziekenhuisopnames

Gepubliceerd
29 januari 2019
Polyfarmacie is een bekend probleem bij oudere patiënten. Eerder onderzoek richtte zich vooral op patiënt- en huisartskenmerken die gepaard gaan met potentieel ongeschikte medicatie (POM). Dit onderzoek laat zien dat POM is gerelateerd aan meer ziekenhuisopames en na een ziekenhuisopname is er meer POM.
0 reacties

Pérez et al bekeken de gegevens van 38.229 thuiswonende patiënten van 65 jaar en ouder in 44 Ierse huisartsenpraktijken. De gemiddelde leeftijd van de populatie was 76,9 jaar, 43,6% was man. Retrospectief analyseerden zij, op basis van gegevens over diagnoses en voorgeschreven medicatie uit het HIS, of er sprake was van POM en hoe vaak patiënten werden opgenomen. Zij stelden POM vast met de STOPP-criteria.

De onderzoekers constateerden een toename van POM: van 45% van de patiënten in 2012 tot 51% in 2015. Ook het aantal ziekenhuisopnames nam toe, in 2014 was er minimaal één ziekenhuisopname bij 10,4% van de patiëntenpopulatie en in 2015 ging het om 15%.

Met een logistische regressieanalyse stelden zij vast dat bij minimaal één keer POM gedurende een jaar de kans op een ziekenhuisopname groter werd dan bij geen POM (OR 1,49; 95%-BI 1,42 tot 1,59).

Opvallend genoeg was het risico op POM bij patiënten die opgenomen waren geweest groter na de opname dan ervoor (OR 1,72; 95%-BI 1,63 tot 1,84). De oddsratio’s werden gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, totaal aantal medicijnen, verzekeringstype en een index die de multimorbiditeit van een patiënt kwantificeert.

De resultaten van dit onderzoek moeten vanwege het retrospectieve karakter voorzichtig worden geïnterpreteerd, causaliteit tussen POM en ziekenhuisopnames is zo niet vast te stellen. Toch lijken deze resultaten de ook door het NHG geadviseerde STOPP-criteria te ondersteunen. Het lijkt bovendien aan te bevelen om POM na een ziekenhuisopame te (her)evalueren.

Literatuur

  • Pérez T, et al. Prevalence of potentially inappropriate prescribing in older people in primary care and its association with hospital admission: longitudinal study. BMJ 2018;363:k4524.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen