Nieuws

Praktijkverpleegkundige zorg voor COPD-patiënten

Gepubliceerd
10 augustus 2002

Dit boekwerkje is een verslag van een kwalitatief onderzoek naar praktijkverpleegkundige zorg in de huisartspraktijk voor patiënten met COPD. Gekozen werd voor een groepsinterview van twee praktiserende huisartsen en vijf verpleegkundigen met een beleidsondersteunende functie. Interviews per discipline zijn gehouden met zes praktijkverpleegkundigen, vijf huisartsen en drie praktijkassistentes. Een praktijkassistente werkzaam in een solopraktijk ontbrak in deze groep. Uitgangspunt voor de beschreven zorg is dat de huisarts de COPD-patiënt ziet en daarna verwijst naar de praktijkverpleegkundige. Het accent van de praktijkverpleegkundige zorg ligt in het bevorderen van zelfmanagement van de patiënt, met als belangrijkste interventie het stoppen met roken. Het spirometrieonderzoek, de voorlichting en bewaking van de medicatie kunnen zowel door de praktijkassistente als door de praktijkverpleegkundige verricht worden. Uit het onderzoek bleek dat de invoering van deze praktijkverpleegkundige zorg niet direct leidt tot vermindering van de werkdruk in de praktijk. Er worden namelijk drie nieuwe elementen tegelijkertijd ingevoerd in de huisartspraktijk. Zo wordt diagnostiek van COPD in de eerste lijn gehaald, de nieuwe functie van praktijkverpleegkundige in de praktijk geïntroduceerd en krijgt spirometrie een plaats in de betreffende praktijk. Deze drie nieuwe aspecten vragen extra tijd, inzet en scholing. Het onderzoeksverslag merkt op dat de praktijkverpleegkundige zich moet verdiepen in de werkwijze van de huisartspraktijk. Het belang van een effectieve samenwerking van huisarts en praktijkverpleegkundige en van de praktijkverpleegkundige en praktijkassistente wordt duidelijk aangegeven. De onderzoekers hebben uit de reacties van de respondenten een aantal essentiële stappen kunnen afleiden, die kunnen worden toegepast bij de introductie van de praktijkverpleegkundige in de huisartspraktijk. Als praktijkassistente heb ik dit boekje met genoegen gelezen. Het levert een constructieve bijdrage aan het implementeren en het functioneren van de praktijkverpleegkundige zorg in de huisartspraktijk voor patiënten met COPD. Voor de praktijkverpleegkundige, de praktijkassistente en de huisarts kan dit boekje als model dienen voor het veranderingsproces in de huisartspraktijk.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen