Nieuws

Praktijkvoering breed belicht

Gepubliceerd
8 maart 2012
Doelgroep Zowel aios als praktijkhoudende huisartsen.
Inhoud Het NHG rekent het al jaren tot haar taak om aandacht te besteden aan de praktijkvoering van de Nederlandse huisarts. Ook bij deze nieuwste editie is het NHG nauw betrokken. Het is de redactie gelukt een prettig leesbaar boek te maken dat vele gezichtspunten belicht rondom praktijkvoering. Veertig auteurs zijn daarvoor aangezocht. De meeste zijn huisarts, maar ook docenten, juristen en economen schreven mee. Zij nemen in 33 hoofdstukken de praktijkvoering van huisartsen anno 2011 onder de loep.
Het is geen studieboek, maar meer een praktisch leesboek dat zich leent om ideeën op te doen over personeelsbeleid, bouw en inrichting van de praktijk, wetten en regelgeving, automatisering, et cetera. Elk hoofdstuk geeft genoeg inspiratie om kritisch naar de eigen praktijkvoering te kijken, maar ook ideeën op te doen voor praktijkvoering in een toekomstige eigen praktijk. Leuk zijn de blauwe bladzijden met eigen ervaringen van een aantal auteurs. Daarmee wordt duidelijk dat praktijkvoering ook compromissen sluiten betekent. In de tekst wordt regelmatig verwezen naar websites voor detailinformatie. De redactie belooft een poging te doen het boek in de toekomst te blijven actualiseren via de website van Reed Business. Wie echter specifiek iets zoekt, zoals een uitgewerkt idee voor een nieuw project voor de praktijkondersteuner somatiek, wordt teleurgesteld. Het gaat in dit boek meer om de grote lijnen.
Praktijkvoering vraagt van de praktijkhouder voortdurend aandacht en onderhoud. Dit kan hij niet alleen. Het gaat om samenwerken, onderhandelen, talenten tot ontplooiing brengen, mogelijkheden afwegen, souplesse tonen. In deze tijd van snelle veranderingen is een boek waarin de basale aspecten van praktijkvoering aan bod komen een welkom hulpmiddel. De lezer kan aan de hand van dit boek een onderwerp bij de kop nemen. Niet alles tegelijk. Ik vind dit een leuk en inspirerend boek om in te lezen, even weg te leggen en weer op te pakken.
Oordeel: Een zeer brede aanpak van de praktijkvoering. Geslaagd voor wat betreft algemene uitgangspunten. Detailinformatie is te vinden via de websites waarnaar in de tekst wordt verwezen.
Jeroen van der Lugt

Waardering ****

*zeer matig
**matig
***redelijk
****goed
*****zeer goed

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen