Nieuws

Praktische kindergeneeskunde

Gepubliceerd
10 juni 2004

Dit boek is het vijfde deel uit de serie Praktische Kindergeneeskunde. Het bevat klachtgerichte informatie voor huisartsen, kinderartsen, jeugdgezondheidsartsen en pediatrisch georiënteerde medisch specialisten. De auteurs geven een overzichtelijke en beknopte samenvatting van de aanpak van gastro-enterologische klachten bij kinderen. Klachten die iedere huisarts zeer bekend in de oren zullen klinken, zoals spugen, buikpijn en voedingsproblemen. Bij elke klacht gaan de auteurs dan ook expliciet in op de rol en de mogelijkheden van de huisarts. In de inleiding stellen ze dat de kennis over maag-, darm- en leverziekten bij kinderen sterk gegroeid is, maar dat de bijdrage van evidence-based medicine aan de kindergastro-enterologie op veel gebieden nogal beperkt is. Expert opinion speelt een belangrijke rol. Dit gebrek aan onderbouwing is zichtbaar door het hele boek. Het is jammer dat de auteurs ook bij de informatie over het vóórkomen van bepaalde aandoeningen niet vermelden waar die informatie vandaan komt. Zodoende weet je vaak niet of de aandoening veel voorkomt in de huisartsenpraktijk, in de kinderartsenpraktijk of in de open populatie. Expert opinion blijkt overigens niet gebaseerd te zijn op consensus. Zo kan het gebeuren dat in dit boek de ene auteur-expert iets heel anders adviseert dan de andere. Bij recidiverende buikpijn bijvoorbeeld, adviseert de ene expert om aan H. pylori te denken, terwijl de volgende expert stelt dat H. pylori slechts bij 0,5 tot 2% van de kinderen voorkomt en dat er geen relatie bestaat tussen de bacterie en recidiverende buikpijn. Ervan uitgaande dat deze tegenstrijdigheden de manco's in de kennis over deze onderwerpen illustreren, moet de huisarts niet alle adviezen even dwingend opvatten. Desalniettemin blijft het een prettig, praktisch en overzichtelijk boekje: de moeite waard voor de kritisch lezende huisarts.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen