Praktijk

Praktische uitvoering

Gepubliceerd
10 februari 2003

Probleemanalyse Noot 1

Centraal bij de probleemanalyse staat de patiënt (zie figuur 1). De huisarts maakt een globale, gestructureerde analyse van de problemen en zorgbehoeften van de chronisch zieke patiënt en diens naasten. Alle terreinen waarop de gevolgen van een chronische ziekte zich kunnen afspelen, komen daarbij aan de orde. Ook de samenwerking met andere hulpverleners en het eigen gedrag bij de begeleiding van chronisch zieken komen aan bod. Het model is gebaseerd op een integrale benadering. Doel is te komen tot een plan van aanpak voor alle aspecten waarvoor zorgbehoefte bestaat.

 • Weet u genoeg van dit aspect? Zo nee, is het belangrijk er meer van te weten?
 • Is dit aspect voor de patiënt een probleem? Of voor de naaste? Is er een zorgbehoefte?
 • Is dit aspect voor u als huisarts een probleem?

Vragen over de patiënt en diens naasten

Somatische aspecten:

 • de aard van de ziekte en de behandeling;
 • fysieke gevolgen en beperkingen.

Psychische aspecten:

 • de belangrijkste zorgen van de patiënt;
 • de belangrijkste zorgen van de naasten;
 • de emotionele beleving en manier van verwerking van patiënt én naasten;
 • eventuele pathologische verwerking.

Sociale aspecten:

 • veranderingen in relaties met partner, kinderen, vrienden, collega's;
 • de (on)mogelijkheid om over de ziekte en de gevolgen te praten;
 • intimiteit, seksualiteit;
 • verlies van contacten, sociaal isolement;
 • maatschappelijke aspecten: werk/zorgtaken; financiële situatie; huisvesting.

Vragen over specialisten/andere hulpverleners/lotgenoten

 • Welke andere hulpverleners zijn tot nu toe bij de begeleiding betrokken?
 • Wat doen die andere hulpverleners op dit moment?
 • Hebben deze hulpverleners een medische, begeleidende, verpleegkundige, verzorgende en/of revaliderende taak?
 • Hoe verloopt de samenwerking. Wie coördineert? Is er gestructureerd overleg? Is er een zorglogboek?
 • Weet de patiënt van het bestaan van een patiëntenvereniging en lotgenotencontact?

Vragen over de huisarts zelf

 • Heeft u met de patiënt én de naasten gesproken over de zorgbehoeften en de wederzijdse verwachtingen?
 • Welke afspraken heeft u op dit moment gemaakt met de patiënt en de naasten over de manier van contact houden?
 • Wat vindt u uw belangrijkste taak op dit moment bij deze patiënt?
 • Welke praktische of emotionele belemmeringen ondervindt u bij het uitvoeren van die taak?

Plan van aanpak

Na de probleemanalyse maakt de huisarts een plan van aanpak (zorgplan) voor de punten waarvoor zorgbehoefte bestaat en stelt prioriteiten. Uiteraard kunnen niet alle wensen van de patiënt in een plan van aanpak gerealiseerd worden. Voor sommige problemen biedt de gezondheidszorg nu eenmaal geen oplossing.

Stel uzelf de volgende vragen:

 • Is er een interventie nodig? Op welk terrein? Wat is het doel daarvan? Wie moet dat uitvoeren; een reeds betrokken hulpverlener of iemand anders?
 • Wat heeft prioriteit en wat kan even wachten?
 • Hoe zorgt u dat uw plannen worden uitgevoerd?

In het zorgplan staan:

 • de zorgbehoefte – somatisch, psychisch en sociaal;
 • afspraken over contact met patiënt/naaste;
 • afspraken met andere hulpverleners.

Voetnoten

 • Noot 1.

  Uitgebreide informatie en invullijsten staan in het NHG/LHVDeskundigheidsbevorderingspakket ‘Chronisch zieken. Uw zorg? Onderwijsarrangement over de begeleiding door de huisarts van mensen met een chronische ziekte’. Daarnaast kunt u informatie vinden in het NHG-Cahier over communicatie en attitude ‘Tot de volgende keer…! Over het omgaan met chronisch zieken’.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen