Nieuws

Praktische vaardigheden

Gepubliceerd
4 februari 2013
Voor de huisarts is er sinds enige jaren het Handboek verrichtingen in de huisartspraktijk en sinds kort het Handboek diagnostische verrichtingen. Deze boeken zijn door en voor huisartsen geschreven. Recent verscheen het boek Praktische vaardigheden voor aanvullende diagnostiek en therapie. Dit boek is niet specifiek voor huisartsen geschreven, maar voor studenten. De vraag is of dit boek nog aanvullende waarde heeft voor de huisartsenpraktijk en handelingen beschrijft die in de andere boeken niet voorkomen. Alle drie de boeken maken gebruik van veel foto’s, zodat de lezer niet alleen kan lezen hoe de handeling moet worden gedaan maar het ook kan zien. Bij Praktische vaardigheden zijn bovendien bij 28 van de 45 hoofdstukken instructiefilmpjes beschikbaar op internet, te bekijken na invoering van een code.
Het boek beschrijft alle medische vaardigheden die medisch studenten aan het eind van de opleiding moeten beheersen. Bij vergelijking van de drie boeken valt op dat de vaardigheden die in de twee huisartsgeneeskundige boeken staan vooral gericht zijn op wat de huisarts doet. In Praktische vaardigheden staan enkele extra handelingen beschreven die in de huisartsenpraktijk door de assistente worden gedaan, zoals een venapunctie en capillaire bloedafname. De meerwaarde is echter beperkt vanwege de wel heel grote overlap en zit ‘m vooral in de verwijzing naar de filmpjes, die bij ruim meer dan de helft van de hoofdstukken beschikbaar zijn. Het is een prachtig boek, maar voor huisartsen die de twee huisartsenboeken hebben is het alleen interessant voor degenen die heel erg van instructiefilmpjes houden.
Just Eekhof
Waardering: • • •
zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen