Nieuws

Prenatale zorg

Gepubliceerd
10 april 2002

In dit boekje-in-zakformaat worden de meest voorkomende problemen, begrippen en onderzoeken besproken die betrekking hebben op de prenatale zorg. Begonnen wordt met een alfabetisch overzicht van begrippen. In 1 à 2 pagina's per onderwerp wordt beknopt maar duidelijk basale en relevante informatie gegeven. Zowel de meeste bekende aandoeningen als preëclampsie komen aan de orde, maar ook zeldzame problemen die zeker niet bij elke huisarts bekend zullen zijn, zoals neonatale allo-immuuntrombopenie. Tevens worden meer en minder vaak voorkomende onderzoeken besproken, zoals echoscopie en chordocentese. Ook op algemene vragen geeft dit boekje een antwoord, bijvoorbeeld: hoe zit het nu met de aangifte- en begrafenisplicht bij doodgeboorte? En: mag een zwangere vliegen, en zo ja, tot welke fase van de zwangerschap? Hoewel de titel anders doet vermoeden, is eveneens ruimte besteed aan de beschrijving van symptomen (koorts) en aandoeningen (mastitis puerperalis) in de kraamperiode. Vervolgens wordt ingegaan op de risico's van medicatie in de zwangerschap en tijdens de lactatieperiode. De meest voorkomende geneesmiddelen zijn daarbij van een classificatie voorzien (de Zweedse classificatie). De Verloskundige Indicatielijst, zoals gepubliceerd in het Verloskundig Vademecum, is met een toelichting eveneens in dit compendium te vinden, evenals een uitgebreide lijst met adressen van instituten, organisaties en patiëntenverenigingen die iets met de prenatale zorg te maken hebben. Dit alles maakt dit compendium zeer geschikt als handig naslagwerkje, niet alleen voor de eerstelijns verloskundig hulpverlener, maar ook voor studenten en allen die incidenteel of indirect met een probleem of vraag van een zwangere te maken krijgen. De auteur heeft een goede balans weten te vinden tussen het streven naar volledigheid enerzijds en het vermijden van te diepgaande verhandelingen en een teveel aan zeldzame onderwerpen anderzijds. Dit is ongetwijfeld te danken aan het feit dat niet alleen (deel)specialisten, maar ook verloskundigen en verloskundig actieve huisartsen in ruime mate bij de samenstelling zijn betrokken. Samenvattend: een prima naslagwerk voor een brede doelgroep. De gegeven informatie is vrij basaal. Voor meer diepgang zijn andere bronnen, zoals leerboeken, aangewezen, hetgeen de auteur overigens zelf ook vermeldt.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen