Wetenschap

Prenatale zorg: van ritueel naar rationeel handelen. Een voorstel tot verdunning van de routinematige prenatale zorg

Gepubliceerd
10 maart 2000

Samenvatting

De in ons land gangbare routinematige prenatale zorg is waarschijnlijk te intensief en ondoelmatig , en leidt mogelijk zelfs tot (iatrogene) schade. Herziening is dus gewenst. Wat tot de routinematige zorg zou moeten behoren, is - naar heersend medisch inzicht - niet helemaal duidelijk. Daarom wordt nagegaan wat bet hedendaagse concept van prenatale zorg is en aan welke voorwaarden deze zorg moet voldoen. Aan de hand daarvan kan uit de gangbare zorgelementen een rationeel verdedigbaar pakket van routinematige prenatale zorg worden samengesteld . Reducties of toevoeging en voor individuele zwangeren moeten op vergelijkbare wijze kunnen worden verdedigd.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen