Nieuws

Preventie van burn-out

Gepubliceerd
10 januari 2003

Om de tegenwoordige burn-outepidemie te stoppen moet het werk beter worden afgestemd op de persoon van de werknemer en diens privé-situatie. Dit adviseert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in antwoord op een verzoek van het kabinet om sociologische verklaringen te geven voor de toename van burn-out en daar mogelijke beleidsmaatregelen aan te verbinden. De Raad richt zich voornamelijk op professionals in de publieke sector. Burn-out is het gevolg van een disbalans tussen de persoon zelf, diens privé-situatie en de werksituatie. Wat betreft de persoon gaat het vaak om plichtsgetrouwe, perfectionistische mensen die te veel hooi op hun vork nemen. In de privé-situatie speelt de work-and-spend-cultuur een rol. In de werksituatie gaat het om oneigenlijke taken, verkeerde verwachtingen en een inadequate organisatie. Om burn-out te voorkomen zou het werk bovendien veel meer rekening moeten houden met iemands privé-omstandigheden, bijvoorbeeld door flexibele werktijden en kinderopvang aan te bieden. Daarnaast is het zaak het werk zo te organiseren dat professionals hun meeste tijd kunnen besteden aan hun eigenlijke taken, in plaats van aan administratie en regelwerk. Professionals in de publieke sector zouden beter op de (harde) praktijk van de hulp- en dienstverlening moeten worden voorbereid, en zij zouden – vooral in het begin van hun carrière – beter moeten worden begeleid. Het RMO-advies, dat is gebaseerd op literatuuronderzoek en raadpleging van deskundigen, biedt een overzicht van de huidige inzichten op het gebied van burn-out. Hoewel de insteek een sociologische is en geen medische, is het advies voor huisartsen wel degelijk interessant. In de eerste plaats worden huisartsen regelmatig geconfronteerd met patiënten met burn-outklachten. In de tweede plaats is de huisarts zelf een professional in de publieke sector en loopt hij als zodanig risico een burn-out op te lopen. Het advies om professionals minder op te zadelen met regeltaken en administratie is voor de huisarts zeer herkenbaar.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen