Nieuws

Psychische klachten kosten de dokter tijd

Gepubliceerd
10 juli 2005

Patiënten met een psychisch of sociaal probleem komen bijna twee keer zo vaak bij de huisarts als patiënten met alleen somatische diagnosen. Zij bezoeken het spreekuur ruim tweemaal zo vaak voor somatische klachten als voor psychische of sociale problematiek. Dat vonden Zantinge et al. bij huisartsen die meededen aan de Tweede Nationale Studie.

De onderzoekers vergeleken in de 99 deelnemende huisartsenpraktijken de groep met een psychische of sociale diagnose (n=37.189) met de groep patiënten met alleen een somatische diagnose (n=189.731). Patiënten uit de eerste groep waren gemiddeld ouder en vaker vrouw. Zij bezochten de huisarts bijna twee keer zo vaak als mensen met alleen somatische diagnosen (7,5 versus 4,1 maal per jaar). Tijdens deze consulten stelde de huisarts 1,5 keer vaker een somatische dan een psychische of sociale diagnose (6,3 versus 2,3). De onderzoekers geven een aantal mogelijke verklaringen voor dit gevonden verschil. Zo kan de oorzaak bij patiënten die met een somatische klacht bij de huisarts komen, een onderliggend psychisch of sociaal probleem zijn. Wanneer dit niet boven tafel komt, registreert de huisarts deze klacht onterecht onder een somatische ICPC-code. Daarnaast komt er bij patiënten met psychische of sociale problematiek vaak somatische comorbiditeit voor. Het omgekeerde geldt ook: somatische ziekten hebben nogal eens psychische of sociale problemen tot gevolg. Tot slot zijn mensen die voor een psychische of somatische aandoening toch al vaak bij de huisarts komen in de gelegenheid om meer problemen te bespreken. Dit kan leiden tot een verhoogde registratie van zowel psychische, sociale als somatische diagnosen.

Dit onderzoek laat opnieuw zien dat het begeleiden van patiënten met psychische en/of sociale problematiek veel tijd kost. Met een multidisciplinaire benadering kan de huisarts de werkbelasting beperken. SPV’ers kunnen een deel van de begeleiding van patiënten met psychische of sociale problemen op zich nemen. (Els Licht)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen