Nieuws

Psychische problematiek herkennen bij kinderen

Date
2 maart 2020
Psychische problemen komen bij kinderen veel voor, maar eerstelijns zorgverleners herkennen deze vaak niet. Uit een retrospectief cohortonderzoek blijkt nu dat verschillende factoren op psychische problemen kunnen wijzen: frequent bezoek aan de huisarts, somatische klachten en verschillende verwijzingen naar een specialist of het lab.