Nieuws

Psychische problematiek herkennen bij kinderen

Gepubliceerd
2 maart 2020
Psychische problemen komen bij kinderen veel voor, maar eerstelijns zorgverleners herkennen deze vaak niet. Uit een retrospectief cohortonderzoek blijkt nu dat verschillende factoren op psychische problemen kunnen wijzen: frequent bezoek aan de huisarts, somatische klachten en verschillende verwijzingen naar een specialist of het lab.
0 reacties

Onderzoekers bekeken voorspellende factoren voor het eenjaarsrisco op een psychisch probleem in een populatiecohort van 70.000 kinderen zonder psychische problemen van huisartsenpraktijken in de regio Leiden. De kinderen waren tussen de 1 en de 19 jaar oud. Uit de dossiers waren anonieme routinegegevens beschikbaar over een periode van 10 jaar (2007-2017). De onderzoekers stelden een psychisch probleem vast als dit in de ICPC-code werd beschreven, er passende medicatie werd voorgeschreven en/of iemand werd verwezen naar de geestelijke gezondheidszorg.

Bij 27,7% van alle kinderen werd een eerste psychisch probleem geregistreerd tijdens de onderzoeksperiode. Leeftijdsonafhankelijke risicofactoren waren verschillende bezoeken aan de huisarts in het afgelopen jaar (oddsratio (OR) 1,22 tot 1,34), ten minste eenmaal verricht laboratoriumonderzoek (OR 1,09 tot 1,16 ), ten minste een verwijzing naar een andere zorgverlener (OR1,21 tot 1,33) en somatische klachten (OR 1,19 tot 1,21). Bij somatische klachten ging het specifiek om algemene klachten (bijvoorbeeld buikpijn, hoofdpijn, obstipatie en moeheid). Verder waren er specifieke risicofactoren voor een bepaalde leeftijdsgroep.

Op basis van deze resultaten konden de onderzoekers geen goed risicopredictiemodel per leeftijdsgroep voor de praktijk ontwikkelen. Om het model te verbeteren willen zij nog aanvullende informatie van de jeugdgezondheidszorg over bekende risicofactoren toevoegen.

Op basis van dit onderzoek is de boodschap voor de huisarts: wees alert op psychische aandoeningen bij kinderen die (veelvuldig) komen met somatische klachten, die meermaals worden verwezen of bij wie aanvullend laboratorium onderzoek wordt verricht. 

Literatuur

  • Koning NR, et al. Identification of children at risk for mental health problems in primary care- Development of a prediction model with routine health care data. EClinicalMedicine 2019;15:89-97.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen