Wetenschap

Psychosociale factoren voor het opstellen van een cardiovasculair risicoprofiel: aandacht voor diversiteit

De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) adviseert om bij patiënten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals obesitas, roken en een positieve familieanamnese, een cardiovasculair risicoprofiel op te stellen. In dit onderzoek onderzochten wij in een multi-etnische populatie of psychosociale factoren ook gebruikt kunnen worden als criteria voor het opstellen van een risicoprofiel, en of dit leidt tot een verbetering in de preselectie voor risicoscreening van hart- en vaatziekten (HVZ). In onze analyses hadden we expliciet oog voor diversiteit: we keken naar overeenkomsten en verschillen tussen vrouwen en mannen met diverse etnische achtergronden.