NHG forum

Psychosociale zorg bij stress door corona

Gepubliceerd
1 mei 2020
Mensen hebben aanmerkelijk meer angst- en somberheidsklachten dan voor de coronacrisis. Dat geldt voor zowel patiënten als voor medewerkers van de huisartsenpraktijk.

Op corona.nhg.org/psychosociale-zorg staan diverse handreikingen en tips hoe hiermee om te gaan.

0 reacties
Zorg voor de huisarts
© NHG

Zo is het belangrijk dat huisartsenpraktijken patiënten(groepen) die psychisch kwetsbaar zijn door de coronacrisis of een grotere kans hebben om langdurig psychische klachten te ontwikkelen, in het zicht te hebben. Ook is er een flyer beschikbaar met specifieke informatie voor patiënten en hulpverleners over hoe om te gaan met stress door COVID-19. MIND heeft voor mensen met psychische problemen een speciale coronapagina met informatie, tools en speciale initiatieven en dagelijks een livestream. Ook Cordaan biedt tips voor behandelaren van mensen met psychische klachten en zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking. Verder is er een tabel met telefonische (en chat) hulpdiensten, een handreiking over psychosociale zorg voor migranten en zijn er aanwijzingen over hoe hulp en steun te bieden bij (dreigende) onveiligheid in de thuissituatie.

Voor medewerkers in de huisartsenpraktijk die stress ervaren door de COVID-19-pandemie is onder meer de NHG-poster 'Zorg voor de huisarts' beschikbaar met een kort overzicht van problemen en mogelijke oplossingen bij stress bij hulpverleners door COVID-19.

➤ Alle tips, links en handreikingen zijn te vinden op corona.nhg.org/psychosociale-zorg/.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen