NHG forum

Psychosociale zorg bij stress door corona

Datum
1 mei 2020
Mensen hebben aanmerkelijk meer angst- en somberheidsklachten dan voor de coronacrisis. Dat geldt voor zowel patiënten als voor medewerkers van de huisartsenpraktijk.

Op corona.nhg.org/psychosociale-zorg staan diverse handreikingen en tips hoe hiermee om te gaan.