Nieuws

Puntjes op de i

Gepubliceerd
20 mei 2009

Redacties van wetenschappelijke tijdschriften bewerken hun artikelen meestal stevig om de gewenste kwaliteit te krijgen. Uw eigen H&W is daarop geen uitzondering. Een artikel moet voldoen aan onze huisstijl (structuur en inhoud), taalkundig in orde zijn en onberispelijke referenties hebben. Een inspannend en vaak ook langdurig traject. Het is echter de vraag in hoeverre deze inspanningen iets opleveren: worden artikelen door onze ‘technische redactie’ toegankelijker en leesbaarder? Recent literatuuronderzoek wierp licht op deze zaak. De auteurs vonden 32 onderzoeken naar diverse effecten van ‘technische redactie’ en 66 toetsen naar de nauwkeurigheid van referenties. Er blijkt verrassend weinig grondig onderzoek beschikbaar naar de effecten van ‘technische redactie’. Het is nauwelijks bekend welke bewerking de kwaliteit van een artikel het meest ten goede komt, en evenmin of sommige bewerkingen schadelijke effecten of nadelen hebben. Uit het onderzoek kwamen niettemin twee duidelijke conclusies naar voren. Ten eerste worden samenvattingen door structureren duidelijker, maar ook langer. Ten tweede levert een intensieve redactionele bewerking minder fouten op in artikelen en referenties. Bovendien constateren de auteurs dat, zelfs na ‘technische redactie’, meer dan eenderde van de referenties in medische tijdschriften niet helemaal correct is en dat hetzelfde geldt voor eenvijfde van de verwijzingen naar de referenties in de tekst. We gaan daarom vooralsnog gewoon door met ons (al dan niet) heilzame werk. (MO)

Literatuur

  • 1.Wager E, et al. Technical editing of research reports in biomedical journals. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: MR000002. DOI: 10.1002/14651858.MR000002.pub3.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen