NHG Forum

Quartaire preventie

Gepubliceerd
10 juli 2008

Preventie is ‘in’ en een speerpunt in het beleid van deze minister. Als huisartsen worden we geacht ons meer te gaan richten op preventie. Want voorkomen blijft beter dan genezen.

Op wetenschappelijke onderzoeken gebaseerde richtlijnen leiden tot aanbevelingen die consequenties hebben voor hele bevolkingsgroepen. Soms heeft dit bizarre uitkomsten. Tijdens het bezoek van LHV en NHG aan onze Noorse collega’s werd ons eens voorgerekend wat de toepassing van de Europese richtlijnen voor preventie van hart- en vaatziekten betekent voor de Noorse bevolking. Vrijwel iedereen in Noorwegen zal op zeker moment behandeld moeten gaan worden. En dat terwijl Noren tot de langst levende volkeren ter wereld behoren!

De combinatie van preventierichtlijnen rond verschillende aandoeningen leidt vanzelfsprekend tot nog meer, soms conflicterende behandelingsadviezen. Naast primaire, secundaire en tertiaire preventie is er dus meer aandacht nodig voor de quartaire preventie: het voorkomen van schade door preventie. Individueel beoordelen wat wenselijk en nodig is door middel van continue, integrale en persoonlijke zorg. Goede huisartsgeneeskunde dus. Een mooi speerpunt voor het beleid van deze minister!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen