Nieuws

RAAS-remmers continueren bij COVID-19

Gepubliceerd
2 juni 2020
Dossier
SARS-CoV-2 gebruikt de ACE2-receptor om zich te binden aan menselijke cellen, en deze vervolgens binnen te dringen. Om die reden is er veel discussie geweest of ACE-remmers en angiotensinereceptorblokkers (ARB’s) bij COVID-19 schadelijk zijn of juist beschermend werken. Drie recente onderzoeken in de NEJM onderschrijven de huidige richtlijnen om gebruik van ACE-remmers en ARB’s te continueren.
0 reacties

Mehra et al. onderzochten het risico op overlijden van 8910 opgenomen patiënten met een door PCR-bevestigde COVID-19-infectie in elf landen verspreid over drie continenten. Leeftijd > 65 jaar, cardiale belasting, COPD en roken verhoogden het risico op sterfte; vrouwelijk geslacht verlaagde het risico. ACE-remmers en ARB’s waren niet van invloed, ook niet in de groep patiënten met hypertensie.

Mancia et al. keken in Lombardije – in een case-controlonderzoek gematcht op leeftijd, geslacht en woondistrict – naar de kans op COVID-19 bij gebruik van ACE-remmers en ARB’s. Zij vonden geen verhoogd risico bij deze middelen, ook niet in een subanalyse van de ernstige/fatale infecties.

Reynolds et al. bekeken een grote patiëntendatabase van New York University Langone (12.594 patiënten), waarbij 5894 patiënten positief testten in de onderzoeksperiode en 1002 een ernstig ziektebeeld ontwikkelden (ic-opname en/of overlijden). Propensity-score matching liet geen verschil zien in de kans op een positieve test of ernstige ziekte tussen patiënten met hypertensie die antihypertensiva gebruikten en patiënten die geen antihypertensiva gebruikten. Ook als alleen werd gekeken naar gebruik van ACE-remmers of ARB’s was er geen verschil tusen deze patiënten.

Deze drie onderzoeken tonen aan dat ACE-remmers en ARB’s geen verhoogd risico geven op COVID-19, of een ernstig beloop daarvan. Hoewel het observationele onderzoeken zijn, bieden ze een consistent beeld in grote groepen, in diverse settings, na correctie voor relevante potentiële confounders. De onderzoeksresultaten bevestigen nogmaals het door het NHG onderschreven internationale advies om ACE-remmers en ARB’s te continueren bij cardiovasculaire ziekten, gezien het beschermende effect van een stabiele instelling op antihypertensiva.

Literatuur

  • Jarcho JA, et al. Inhibitors of the renin–angiotensin–aldosterone system and Covid-19. N Engl J Med 2020 May 1. DOI:10.1056/NEJMe2012924 [epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen