Nieuws

RCT's en sponsoring

Gepubliceerd
10 april 2002

Sponsoring door industrie levert vaker een positieve onderzoeksuitkomst op. Yaphe et al. onderzochten of er een verband is tussen de uitkomsten van een RCT en sponsoring door de industrie. Ze zochten naar alle RCT's over medicijnen of voeding in twee jaargangen van de Annals of Internal Medicine, BMJ, JAMA, Lancet en New England Journal of Medicine. Men vond 314 publicaties. Elke publicatie werd door twee reviewers beoordeeld op resultaat (positief, negatief of onzeker) en bron van ondersteuning (wel/niet industrie). De farmaceutische industrie sponsorde 68% van de RCT's. Negatieve uitkomsten – dus geen verschil in effectiviteit – werd gevonden bij 13% van de door de industrie gesponsorde trials en bij 34% van de niet door de industrie gesponsorde trials. Dit verband was statistisch significant. Ook in ander onderzoek werd een dergelijk verband aangetoond. Voor dit verschijnsel zijn veel verklaringen denkbaar. Om er enkele te noemen: in onderzoek door de industrie wordt vaker een placebo gekozen als controlebehandeling omdat de Food and Drug Administration dit vraagt. Ook sponsort de industrie liever nieuwe medicatie die zich in een meer geavanceerd stadium van ontwikkeling bevindt. Publicatiebias zou ook een rol kunnen spelen. Zo worden gesponsorde trials die tijdens de uitvoering een negatief resultaat lijken te krijgen soms al tijdens de uitvoering gestopt. Bij onderzoekers blijkt bovendien terughoudendheid te bestaan om een publicatie met een negatief resultaat aan een tijdschrift aan te bieden uit angst voor verlies van ondersteuning in de toekomst. Registratie van alle trials en beschikbaarheid van de resultaten daarvan voor publicatie zal meer inzicht geven in de achtergronden. (PL)

De berichten, commentaren en reacties in de rubriek Journaal richten zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten van de huisartsgeneeskunde. Bijdragen van lezers zijn welkom (redactie@nhgnl.org). De bijdragen in deze aflevering zijn van Marco Blanker, Henriëtte van der Horst, Peter Lucassen, Frans Meulenberg, Berend Terluin, Henk van Weert, Ger van der Werf en Joost Zaat.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen