Nieuws

Reanimatie door kinderen

Gepubliceerd
10 augustus 2007

Omdat de geneigdheid zich vrijwillig bekend te maken met reanimatietechnieken onder de bevolking ernstig te wensen overlaat, ligt het voor de hand deze levensreddende handelingen te onderwijzen aan nog leerplichtige schoolkinderen. Bovendien kan de samenleving daar – jong geleerd, oud gedaan en af en toe een opfriscursus daargelaten – langdurig plezier van hebben. Onderzoekers keken op enkele scholen in Cardiff vanaf welke leeftijd kinderen geschikt zijn om deze vaardigheden aan te leren. Vooral kracht blijkt het probleem. Van de kinderen van 9 en 10 jaar slaagt niemand erin de borstkas van een oefenpop afdoende (38 tot 51 mm volgens de vigerende richtlijnen) in te drukken. Van de 11- en 12-jarigen lukt dat ongeveer eenvijfde deel. Kinderen van 13 en 14 doen het het best: 45% comprimeert adequaat, hetgeen overeenkomt met de scores bij volwassenen. De compressiediepte vertoont een significante relatie met de leeftijd, het gewicht en de lengte van de kinderen, terwijl multivariabele analyse uitwijst dat als de leeftijd en het gewicht bekend zijn, de lengte niet meer ter zake doet. Vermeldenswaard is voorts dat leeftijd, geslacht, gewicht en lengte van de kinderen geen relatie vertonen met de aangehouden compressiefrequentie en de vaardigheid de handen in de correcte positie op de borst te plaatsen. Al met al kan men ook jongere kinderen alvast de principes van de reanimatie aanleren en vanaf het 14e levensjaar kan de samenleving volledig op de bloem der natie rekenen. (TW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen