Nieuws

Redactioneel

Gepubliceerd
10 maart 2007

Vrouwelijke medische studenten zijn in de meerderheid, dit geldt ook voor de huisartsenopleiding. Man-vrouwverschillen bestaan ook in de mantelzorg. Vincent et al. laten in dit nummer zien dat mannen vaker thuis overlijden dan vrouwen. Dat verschil is in de laatste twintig jaar nog toegenomen. Mantelzorg is nog steeds een vrouwenzaak. In dit nummer ook een commentaar van Van Binsbergen op de nieuwe Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad. Kwantitatieve bewegingsadviezen vallen daarin het meeste op. Elke dag een halfuur lichamelijk actief zijn. Dat blijkt ook goed voor nek- en schouderklachten, blijkt uit onderzoek van Van den Heuvel et al. U treft in dit nummer een aankondiging van een nieuwe standaard die niet in druk zal verschijnen, maar alleen op het web. Opstelten et al. vatten de NHG-Standaard Influenzapandemie samen als ‘Hope for the best, prepare for the worst’. Behandeling met neuraminidaseremmers neemt bij een pandemie een belangrijke plaats in. Bij epidemische influenza is voor antivirale behandeling nauwelijks plaats, maar bij een pandemie worden neuraminidaseremmers gegeven om de top van de uitbraak af te vlakken. Daarmee wordt ook de behoefte aan medische zorg gespreid. Nog één keer komen we terug op het congres. De lezing van Iona Heath over continuiteit gaf een andere kijk op het begrip. Het Engels was te mooi om te vertalen. Daarom haar tekst in het Engels. Een oplossing voor de problemen rond de redactie van H&W is in zicht. Wellicht in april al zal er een extra ledenvergadering zijn, waarin het bestuur nieuwe voorstellen zal doen. Gelukkig gaan discussies in H&W meestal over inhoudelijke zaken. In dit nummer een discussie over het nieuwe advies over thiazolidinederivaten bij diabetes en dipyridamol bij secundaire preventie na CVA. Loopt het NHG daarmee voor de troepen uit? Huisarts en Wetenschap: al vijftig jaar in beweging! De interim-redactie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen