Nieuws

Redactioneel

Gepubliceerd
10 april 2007

Wie bezoekt de huisarts met luchtwegklachten, wie krijgt antibiotica en wie is tevreden? Van Duijn et al. zochten het uit, gebruikmakend van de populatie van de Tweede Nationale Studie, aangevuld met een vervolgvragenlijst. Een belangrijke bepalende factor voor doktersbezoek blijkt de aansporing door ‘anderen’, met een opvallend hoge oddsratio. Wordt het niet eens tijd om een voorlichtingscampagne te richten op die anderen? Het artikel over impetigo illustreert de betekenis van registratiegegevens uit de huisartsenpraktijk voor wetenschappelijk onderzoek. Van den Bosch et al. vonden een forse toename van de incidentie; ook lijkt er sprake van een gemiddeld ernstiger ziektebeeld. Hoe het komt weten de auteurs niet, maar ze dragen enkele hypotheses aan die vragen om toetsing. Wie neemt de handschoen op? Welke diabetespatiënt kan zonder statines? De Grauw et al. leggen de vinger op de zere plek van een inconsistentie tussen twee NHG-Standaarden, beide gepubliceerd in 2006. Terecht spreken ze hun zorg uit dat dit de implementatie van deze standaarden niet ten goede komt. Het staat onomstotelijk vast dat dit blad gelezen wordt: maar liefst vier reacties kwamen binnen op de vraag naar de herkomst van de term ‘diensten verkopen’. In het onderstaande journaalstukje hebben we de reacties samengevat, maar… het definitieve antwoord ontbreekt nog.

Ondertussen is een ‘jubelredactie’ in het leven geroepen om iets moois te maken van het vijftigjarig bestaan van H&W. Nog even geduld.

De interim-redactie

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen