Nieuws

Redactioneel

Gepubliceerd
10 juli 2007

De herziene NHG-Standaard COPD in dit nummer levert al gelijk discussie op. Schermer en Quanjer zitten vraagtekens bij het afkappunt voor de diagnose lichte tot matig ernstige luchtwegobstructie. Kleine mensen en ouderen lijken een abnormaal laag FEV1 te hebben, terwijl zij feitelijk geen respiratoire afwijking hebben. De richtlijn voor urineweginfecties uit 2005 krijgt alsnog kritiek. Medisch microbiologen zetten vraagtekens bij de geadviseerde diagnostiek met de nitriettest. De auteurs van de standaard kennen de onzekerheden van deze test. Zij wijzen op het ontbreken van goed onderzoek naar de diagnostische waarde ervan. Ook over ziektes waar geen NHG-Standaarden over bestaan, valt veel te melden. Uit Nivel-onderzoek blijkt dat mensen met zeldzame aandoeningen vinden dat de huisarts een duidelijkere rol kan vervullen als aanbieder van zorg voor ziekteoverstijgende problemen. Feldmann beschrijft onderzoek naar lichamelijk onverklaarde klachten bij vluchtelingen. Dat lijkt een ingewikkeld probleem, maar veel vluchtelingen zien wel degelijk een relatie tussen ziekte en zorgen.

De algemene ledenvergadering van het NHG heeft besloten dat er een nieuwe opzet komt voor de redactie van H&W. De gezamenlijke redactie zal verantwoordelijk zijn ‘van kaft tot kaft’, zodat er een einde zal komen aan de verschillende colofons bij elk onderdeel en de samenhang tussen de artikelen beter zal worden. Hoewel de interim-redactie het blad voorlopig met veel plezier blijft maken, willen we graag plaatsmaken voor een nieuwe ploeg. In dit nummer vindt u advertenties waarin we zowel een hoofdredacteur als redactieleden zoeken. Grijp uw kans en solliciteer!

De interim-redactie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen