Nieuws

Redactioneel

Gepubliceerd
10 augustus 2007

Een hele lange standaard treft u aan in dit nummer, over bacteriële huidinfecties. Hierin wordt opnieuw de traditionele terughoudendheid met orale antibiotica onderbouwd. En als het wel nodig is te behandelen, dan liefst met smalspectrumpenicilline. Met dit beleid heeft Nederland lang de MRSA-problemen buiten de deur kunnen houden. Ook traditioneel: veel wetenschap in H&W. Over de rol van de huisarts bij abortus hulpverlening, over prenatale screening, over duct tape voor wratten (helpt dat nu wel of niet?), over risicofactoren voor hart- en vaatziekten, over maagklachten. Fransen et al. melden dat veel patiënten met een eerste episode van maagklachten zich niet houden aan medicatie-instructies en zeggen geen leefstijladviezen te hebben gekregen. En huisartsen zeggen dat zij juist wel leefstijladviezen geven. In de communicatie zal dus ergens wat mis gaan. De traditionele rol van de huisarts is het overzicht houden over de totale medische levensloop. Wetenschappelijk onderzoek gaat vaak over een deelaspect. In het echt krijgen patiënten vaak te maken met diverse kwalen, gelijktijdig of achtereenvolgens. Veel wetenschappelijk onderzoek vanuit de tweede lijn houdt geen rekening met deze multimorbiditeit. In een korte beschouwing beschrijft Schellevis, hoogleraar Multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk, welk wetenschappelijk onderzoek daarvoor noodzakelijk is. Helemaal níet traditioneel zal het volgende nummer van H&W zijn. In september 1957 verscheen nummer 1 van jaargang 1. Precies 50 jaar later zal het jubileumnummer verschijnen. Met een kleine terugblik in de geschiedenis, maar vooral veel artikelen over de toekomst. Over de communicatie in de spreekkamer, over de bedreigingen voor de huisartsgeneeskunde, over de relatie met de farmaceutische industrie, over internet en andere media, over de dagelijkse praktijk, over de rol van de overheid, over de patiënt. Als u wilt meewerken die komende 50 jaar H&W vorm te geven, dan kan dat. Wellicht heeft u na de vakantie het julinummer nog niet gelezen. Daarin staat hoe u zich kunt aanmelden voor de redactiecommissie. Die nieuwe redactie zal gaan over het hele blad, van kaft tot kaft. Een uitdaging dus.

De interim-redactie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen