Nieuws

Relatie tussen gewicht en luchtwegklachten bij kinderen

Gepubliceerd
2 september 2019
Kinderen van 12 tot 18 jaar met overgewicht komen vaker bij de huisarts voor luchtwegklachten dan kinderen met een gezond gewicht. Dat blijkt uit een prospectief cohortonderzoek waarin het mogelijke verband tussen gewicht en het aantal consulten voor luchtwegklachten werd bekeken. Afvallen is hoe dan ook aangewezen.
0 reacties

De onderzoekers includeerden 716 kinderen tussen de 2 en 18 jaar oud die met wat voor klacht dan ook naar de huisarts gingen. Van deze kinderen hadden er 115 (18,6%) ondergewicht, 391 (63,4%) een gezond gewicht en 111 (18%) overgewicht.

Gedurende de follow-up van twee jaar bezochten 279 (45,2%) kinderen de huisarts ten minste één keer wegens een luchtwegklacht. Voor astma, luchtweginfecties en allergische luchtwegklachten gingen respectievelijk 46 (7,6%), 168 (27,2%) en 81 (13,1%) kinderen naar de huisarts. Er was geen verschil in het aantal kinderen dat voor luchtwegklachten bij de huisarts kwam tussen kinderen met ondergewicht en een gezond gewicht (OR1,06; 95%-BI 0,68-1,63). Bij kinderen met overgewicht was het verschil net niet statistisch significant (OR1,54; 95%-BI 0,99-2,39).

Wanneer de groep werd gesplitst in leeftijdscategorieën kwamen kinderen van 12 tot 18 jaar met overgewicht wel vaker bij de huisarts voor luchtwegklachten dan kinderen met een gezond gewicht (1,87 versus 0,93; OR 2,14; 95%-BI 1,14 tot 4,01). Dit gold ook voor consulten wegens astma (0,48 versus 0,20); OR 3,94; 95%-BI 1,20 tot 12,88) en allergische luchtwegklachten (0,78 versus 0,31; OR 3,14; 95%-BI 1,25 tot 7,86).

De NHG-Standaard Astma bij kinderen vermeldt dat obesitas de behandeling van astma mogelijk bemoeilijkt. De NHG-Standaard Obesitas beschrijft de relatie tussen obesitas en comorbiditeit, waaronder astma, bij kinderen. Het is goed om bij deze groep die vaker op het spreekuur komt aandacht te besteden aan het gewicht en de kinderen te motiveren af te vallen.

Literatuur

  • Van Leeuwen J, et al. Differences in respiratory consultations in primary care between underweight, normal-weight, and overweight children. NPJ Prim Care Respir Med 2019;29:15.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen