Nieuws

Reversibele vormen van dementie?

Gepubliceerd
10 januari 2004

De NHG-Standaard Dementie is terecht terughoudend bij het aanvragen van aanvullende diagnostiek. De standaard baseert zich voor een deel op de systematische review van Clarfield uit 1988.1 Hieruit bleek dat in een tweedelijnspopulatie 11% werkelijk reversibel was, 8% partieel en 3% geheel reversibel. De standaard was al klaar toen Clarfield in oktober 2003 een bijgewerkte versie van zijn review publiceerde waarin de literatuur tot en met 2002 wordt samengevat.2 Het aandeel van de reversibele dementieën blijkt nog lager te zijn: potentieel reversibele oorzaken worden in 9% van de gevallen gezien. In de praktijk bleek slechts 0,6% echt reversibel (waarvan de helft partieel). De reden hiervoor is mogelijk dat er nu meer onderzoek uit de algemene populatie in de review was opgenomen. Clarfield stelt dat de bevindingen belangrijke klinische en economische gevolgen hebben in het diagnostisch traject van dementie. De voorafkans wordt nu zo klein, dat het misschien wel contraproductief wordt om bloed te prikken. (PL)

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen