Wetenschap

Risicocommunicatie in het kader van samen beslissen

Risicocommunicatie is het bespreken van de voor- en nadelen van een medische interventie, en de kansen op die voor- en nadelen. De huisarts wordt steeds meer met deze lastige taak geconfronteerd door een toename in complexiteit van beslissingen en het multidisciplinaire of interprofessionele karakter van besluitvorming. Omdat patiënten moeite hebben voor- en nadelen en de kansinformatie goed te begrijpen en het hen angstig kan maken, kan de zorgverlener deze complexe besluitvorming verbeteren door de risicocommunicatie af te stemmen op de capaciteiten van de patiënt. Deze beschouwing geeft inzicht in hoe je risicocommunicatie effectief gebruikt.