Nieuws

Risicogedrag bij jongeren vraagt om specifieke aanpak

Gepubliceerd
7 oktober 2019
Risicogedrag van pubers en jongvolwassenen is een probleem en het blijft de vraag wat daarbij de beste aanpak is. Volgens een recente cochranereview lijkt het erop dat interventies die plaatsvinden op scholen en interventies die focussen op tabaks-, alcohol- en drugsgebruik het effectiefst zijn. Vergelijkbare interventies op individueel en gezinsniveau lieten een veel minder duidelijk effect zien, evenals interventies op andere terreinen.
0 reacties
Roken
© Hollandse Hoogte

Deze cochranereview beschrijft de effecten van interventies ter preventie van risicogedrag onder jongeren van 8 tot 25 jaar. Bij de onderzochte interventies werden minstens twee risicogedragingen aangepakt. In totaal kwamen 70 onderzoeken in aanmerking, waarvan de meeste werden uitgevoerd binnen scholen (n = 28; 40%). De meeste onderzoeken vonden plaats in de Verenigde Staten (n = 55; 79%). Er zijn aanwijzingen dat interventies op schoolniveau tot 12 maanden follow-up gunstige effecten gaven bij roken (OR 0,77; 95%-BI 0,60 tot 0,97; n = 9 onderzoeken; 15.354 deelnemers), alcoholgebruik (OR 0,72; 95%-BI 0,56 tot 0,92; n = 8 onderzoeken; 8751 deelnemers) en drugsgebruik (OR 0,74; 95%-BI 0,55 tot 1,00; n = 5 onderzoeken; 11.058 deelnemers). Minder duidelijk waren de effecten op seksueel risicogedrag en ongezond eetgedrag. De kwaliteit van de onderzoeken op schoolniveau werd beoordeeld als matig tot laag. Er was een matige tot aanzienlijke heterogeniteit (I² = 49 tot 69%).

De auteurs concluderen dat de interventies op schoolniveau effectiever lijken dan een individuele of familieaanpak. Het is goed als huisartsen zich realiseren dat individuele interventies die zijn gericht op preventie van risicovol gedrag bij jongeren beperkt effect hebben, zij vullen de interventies in schoolverband hooguit aan. Goed om daarop aan te sluiten.

Literatuur

  • MacArthur G, et al. Individual-, family-, and school-level interventions targeting multiple risk behaviours in young people. Cochrane Database Syst Rev 2018;10:CD009927.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen