Nieuws

Risicozwangerschap door maagverkleining

Gepubliceerd
5 februari 2014
Obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2) is wereldwijd een grote bedreiging voor de volksgezondheid en heeft een negatieve invloed op vrijwel alle orgaansystemen. Obesitas in de zwangerschap is een risicofactor voor een scala aan ongewenste peri- en postnatale uitkomsten, zoals (pre)eclampsie, zwangerschapsdiabetes, vroeggeboorte, macrosomie en perinatale mortaliteit. Om de gezondheid van moeder en kind te verbeteren, is gewichtsverlies geïndiceerd. Een van de meest effectieve methodes voor significant, blijvend gewichtsverlies is momenteel bariatrische chirurgie ofwel een maagverkleining.
Zweeds onderzoek van Roos et al. vergeleek de perinatale uitkomsten van zwangerschappen tussen moeders met en zonder bariatrische chirurgie in de voorgeschiedenis. Hiervoor gebruikten zij het Zweedse medische geboorteregister, waarin tussen 1992 en 2009 1.742.702 geboorten zijn geregistreerd. Voor iedere moeder met een geschiedenis van bariatrische chirurgie werden vijf controle-moeders gematcht op basis van leeftijd, pariteit, opleidingsniveau en het jaar van de geboorte van het kind. De voorgeschiedenis met of zonder bariatrische chirurgie werd vastgesteld aan de hand van het nationale patiëntenregister van 1980 tot 2009.
Hieruit blijkt vroeggeboorte vaker voor te komen bij moeders die een maagverkleining hebben ondergaan (9,7% versus 6,1%; OR 1,7; p &lt 0,001). Ook werd bij deze groep vaker een te laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur (small for gestational age) gevonden ten opzichte van de controlegroep (5,2% versus 3%; OR 2,0; p &lt 0,001). Omdat vrouwen na bariatrische chirurgie een verhoogde kans op vroeggeboorte of een small for gestational age-kind hebben, moeten zij als risicogroep worden beschouwd. Gezien de gestage toename van bariatrische chirurgie is het ook voor Nederlandse huisartsen van belang een zwangerschap bij vrouwen die zo’n ingreep hebben gehad als risicozwangerschap te beschouwen en hiernaar te handelen.

Literatuur

  • 1.Roos N, et al. Perinatal outcomes after bariatric surgery: nationwide population based matched cohort study. BMJ 2013;347:f6460.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen