Wetenschap

Rituele besnijdenis van jongens in Nederland

Gepubliceerd
10 september 2001

De auteur, chirurg, geeft een aardig overzicht van de rituele besnijdenis door de eeuwen heen. In een aantal hoofdstukken komen achtergronden, betekenissen en uitvoeringswijzen van de rituele circumcisie aan bod. Drie hoofdstukken zijn gewijd aan het onderzoek dat hijzelf heeft uitgevoerd. Hoofdstuk 6, gepubliceerd in het NTvG, gaat over de uitvoering onder plaatselijke verdoving buiten het ziekenhuis bij 94 jongens ouder dan twee jaar. De ingreep blijkt indien hij buiten het ziekenhuis wordt uitgevoerd, niet meer complicaties op te leveren dan in een klinische setting onder algehele anesthesie. Ook postoperatieve pijn en andere klachten zijn vergelijkbaar. De ouders van de kinderen waardeerden het positief dat de ingreep op deze wijze uitgevoerd werd. In hoofdstuk 8 beschrijft hij een vergelijkend onderzoek tussen poliklinische besnijdenissen in Rotterdam (conventionele uitvoering) en in Utrecht (circumcisie met behulp van de Taraklamp). Bij gebruik van de Taraklamp duurde de ingreep korter en waren de cosmetische resultaten beter. Vanwege de hevigere napijn en de grootte van de klem kon een aantal ouders de Taraklamp niet aan anderen aanbevelen. Ook is bij gebruik van de Taraklamp – in tegenstelling tot de conventionele methode – een nacontrole noodzakelijk. In hoofdstuk 9 ten slotte worden de effecten en kosten van vier verschillende wijzen van het uitvoeren van een rituele circumcisie berekend. Niet erg verrassend is de uitkomst dat het besnijden van met name zuigelingen in de huisartspraktijk het meest kosteneffectief is. In ditzelfde nummer doet Robberse verslag van het uitvoeren van rituele circumcisies in de huisartspraktijk. Schmitz stipt wel een ethisch vraagstuk rond besnijdenis even aan: is het verantwoord om een verminkende ingreep te doen zonder dat daar een medische indicatie voor bestaat? De bespreking van dit vraagstuk is echter weinig diepgaand; uiteindelijk geven pragmatische overwegingen de doorslag. De behoefte aan rituele besnijdenissen bestaat en zal mogelijk nog toenemen. Als we geen verantwoord alternatief bieden neemt de kans toe dat er thuis geklungeld gaat worden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen