Nieuws

Rol bacteriën in gehoorgang bij OME (slijmoor)

Gepubliceerd
5 december 2016

Tachtig procent van alle kinderen krijgt voor het vierde levensjaar minimaal één keer otitis media met effusie (OME; slijmoor). Er wordt gedacht dat verkoudheidsbacteriën op het adenoïd (neusamandel) en dysfunctie van de buis van Eustachius een grote rol spelen bij het ontstaan van OME. Nieuw onderzoek laat zien dat ook bacteriën uit de gehoorgang een rol kunnen spelen bij het ontstaan van OME.

Australische onderzoekers verzamelden materiaal uit de externe gehoorgang, het middenoor en het adenoïd van achttien kinderen die een trommelvliesbuisje kregen voor chronische OME. In het materiaal werd gekeken naar de hoeveelheid, samenstelling en type bacteriën. Op deze manier werd het microbioom van elke locatie bekeken en vergeleken. Het microbioom van het middenoor van deze patiënten met OME bleek een mix te zijn van bacteriën uit de gehoorgang (Alloiococcus, Staphylococcus, Pseudomonas) en het adenoïd (Moraxella, Haemophilus, Streptococcus).

De auteurs concluderen dat een middenoorontsteking niet alleen veroorzaakt wordt door bacteriën die vanuit het adenoïd, via de buis van Eustachius, opstijgen naar het middenoor, maar ook door bacteriën uit de gehoorgang. Dit zou kunnen komen door een perforatie van het trommelvlies na een acute otitis media. Zo’n perforatie vindt in 30% van de gevallen plaats. De onderzoekers merken wel op dat nog onduidelijk is of en hoe de bacteriën uit de gehoorgang daadwerkelijk bijdragen aan een chronische infectie. Volgens de NHG-Standaard Otitis media met effusie bij kinderen is een adenotomie alléén weinig effectief om recidieven te voorkomen. Dit zou dus kunnen komen doordat bacteriën uit het middenoor ook bijdragen aan een chronische OME. 

Chan CL, et al. Identification of the bacterial reservoirs for the middle ear using phylogenic analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Nov 3. Epub ahead of print.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen