Wetenschap

Rugverzuim reguleren

Gepubliceerd
10 oktober 2007

Recent verscheen het proefschrift van Faber naar ziekteverzuim ten gevolge van aandoeningen van het bewegingsapparaat. Centraal in het proefschrift staat de vraag of betere samenwerking tussen artsen ervoor kan zorgen dat patiënten na een verzuimperiode eerder terugkeren naar het werk. Faber bespreekt twee onderzoeken bij patiënten met lagerugklachten. Ten eerste een onderzoek naar een protocol voor samenwerking tussen bedrijfsarts en huisarts op grond van de NHG-Standaarden en NVAB-richtlijnen. Daarnaast een onderzoek naar een gestandaardiseerd formulier voor de communicatie tussen bedrijfsarts en orthopedisch chirurg. Helaas bleek in beide onderzoeken de samenwerking nauwelijks van de grond te komen. In begeleidende hoofdstukken onderzoekt Faber wat de belemmerende factoren zijn voor deze moeizame samenwerking. Verder heeft ze in het proefschrift hoofdstukken opgenomen over determinanten die voorspellend zijn voor terugkeer naar het werk en, ook zeer lezenswaardig, verzuim als uitkomstmaat in onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen voor het impingementsyndroom. Het proefschrift sluit af met een beschouwend hoofdstuk met aanbevelingen voor de praktijk en onderzoek. Al met al biedt het proefschrift een frisse blik en veel stof voor discussie over de samenwerking tussen huisarts en bedrijfsarts. Alleen daarom al is het zeer lezenswaardig voor iedereen die zich afvraagt waarom deze samenwerking nog niet vanzelfsprekend is.

Jacintha van Balen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen