Nieuws

Ruiken en primaire preventie

Gepubliceerd
10 april 2003

Het meten van de bloeddruk bij 60-jarigen is geen handige manier om risico's op te sporen, zo concluderen Veerman et al. (pagina 187). Dat is een belangrijke bevinding. Even aan iemand sniffen om te weten of-ie-rookt, levert meer op dan het meten van de bloeddruk. Het controleren van de bloeddruk bij 60-plussers blijkt een zeer inefficiënte manier om hoogrisicodragers op te sporen. De LHV-ledenvergadering verwees destijds het hart- en vaatziektedeel van Preventie Maatwerk naar de prullenbak om weinig inhoudelijke redenen, hoewel die er toen ook wel degelijk waren.1 Langzaam klinken er weer geluiden in de LHV en het NHG om de systematische preventie van hart- en vaatziekten in ere te herstellen. Het NHG beraadt zich binnen het bureau en bestuur over de noodzaak van preventie door de huisarts; de LHV weet nog niet zo goed wat ze er mee moet: huisartsen moeten preventie wel aanbieden, maar het wordt geen kerntaak. Het valt te hopen dat beleidsmakers kijken naar het beschikbare bewijs voor de te kiezen strategie. Misschien kunnen ze iets leren van praktisch onderzoek zoals dat van Veerman, maar de geschiedenis geeft ons weinig hoop. Die staat bol van weinig onderbouwde keuzen, of het nu om kankerscreening of screening op risicofactoren gaat. (JZ)

De berichten, commentaren en reacties in de rubriek Journaal richten zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten van de huisartsgeneeskunde. Bijdragen van lezers zijn welkom (redactie@nhg-nl.org). De bijdragen in deze aflevering zijn van Marco Blanker, Peter Lucassen, Frans Meulenberg, Eric van Rijswijk, Henk van Weert en Joost Zaat.

Literatuur

  • 1.Boot K, Meijman FJ. Systematische preventie van hart- en vaatziekten in de huisartspraktijk is niet zinvol. Huisarts Wet 1999;42:341-6.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen